En introduksjon til Between sertifiserte selskaper

12 |12 timer siden|Kostnader
Author image

Tomas Ivanov

CEO i Between

Vi vet at det kan være vanskelig å skille seriøse og profesjonelle tjenesteleverandører, fra de useriøse.

Between-sertifiserte selskaper er forhåndskontrollerte selskaper som har mottatt Between´s godkjenningsstempel. For å bli et sertifisert selskap må leverandørene oppnå samtlige av følgende kriterier:

 • Alle tjenesteleverandører må forplikte seg til å bruke Between CRM modul for kommunikasjon og dokumentasjon. Dersom selskapet selv har teknologi som dekker et likt eller tilnærmet likt behov hos sluttkunden kan dette punktet utelates.
 • Være et registrert Norsk aksjeselskap.
 • Alle medarbeidere må:
  • Ha en gyldig arbeidsavtale i overenstemmelse med arbeidsmiljøloven
  • Lønn i henhold til tariff som et minimum
  • Lovpålagte forsikringer
  • ID-kort eller annen identifisering
  • Gode rutiner for taushetsplikt
 • Alle selskapene må være forsikret for typen tjeneste som utføres.
 • Tilby fornøyd og kvalitetsgaranti.
 • Ha minimum 1 år fartstid innen sin bransje, med gode tilbakemeldinger fra tidligere kunder. Dette betyr en NPS på minimum 4 av 5 mulige stjerner eller tilsvarende på plattformer som Google reviews, TrustPilot eller lignende.
Problematic woman image

I tillegg må leverandører vedkjenne følgende etiske retningslinjer:

 • Ufravikelig tilby de beste tjenestene som er tilgjengelige, samtidig som man opererer med redelighet, åpenhet, etterrettelighet og kvalitet i alle forretningstransaksjoner.
 • Fremme eliminering av svindel, bedrag, uriktig fremstilling og uetisk praksis i bransjen.
 • Vær bevisst og hensynsfull i møte med forbrukernes behov.
 • Anse ansattes helse, velferd og sikkerhet som viktigere enn forretningsdriften.
 • Være bevist at tjenester og leveranser skal ha størst mulig positiv miljøeffekt og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.
 • Leverandører i Between plattformen skal for øvrig forplikte seg til å følge internasjonale konvensjoner når det gjelder menneskerettigheter, ansattes rettigheter, HMS, ytre miljø, samt korrupsjon og rettferdig konkurranse. Between vil foretrekke leverandører med sertifiserte ledelsessystemer i markeder der sertifisering er utbredt.

Brudd på noen av overnevnte punkter anses som grunnlag for å terminere avtalen. Between vil arbeide aktivt for å sikre at brudd på noen av kriteriene ikke forekommer i leverandørers (med søster/datterselskaper) aktiviteter.

Relaterte artikler

Hold deg oppdatert med vårt Nyhetsbrev!

;